Cảng vụ Đà Nẵng

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 22/03/2023

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 EVER BRACE PANAMA 211 32691 36972 0 22/03/2023 16:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng HOÀNG VIỆT -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SƠN TRÀ,ĐA PHƯỚC,SÔNG HÀN CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
2 VIMC PIONEER VIET NAM 120.84 6875 9088 7.5 22/03/2023 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng NGUYỄN NHƯ HÁN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,TRƯỜNG GIANG Cty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht)
3 UNION WIN PANAMA 103.63 6925 11053 7.5 22/03/2023 06:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng Công ty cổ phần Tiếp Vận SME

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 ISTAR 36 VIET NAM 84.23 1801 3680 0 22/03/2023 22:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 5 (Tiên Sa 5) Luồng Đà Nẵng
2 TRƯỜNG HƯNG 56 VIET NAM 63.66 829 1469 0 22/03/2023 18:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Tiên Sa 7a (Kè 2-3) Luồng Đà Nẵng
3 VIMC PIONEER VIET NAM 120.84 6875 9088 7.5 22/03/2023 17:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng Cty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht)
4 CHÍNH QUỲNH 88 VIET NAM 78.36 1395 3032 0 22/03/2023 13:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 5 (Tiên Sa 5)
5 NHÀ BÈ 06 VIET NAM 107.48 4158 6788.16 7.04 22/03/2023 12:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Luồng Đà Nẵng TRẦN CƠ -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SƠN TRÀ VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
6 FENG ZHI BAO PANAMA 100.59 6264 8679 7.2 22/03/2023 08:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b) Luồng Đà Nẵng HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SƠN TRÀ,THU BỒN Công ty cổ phần Tiếp Vận SME
7 THÁI HÀ 6666 VIET NAM 79.85 1373 1102 0 22/03/2023 07:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà Luồng Đà Nẵng
8 HỒNG HÀ GAS VIET NAM 78.03 1683 1600.93 4.46 22/03/2023 07:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Chuyên dùng của Công ty Xăng dầu khu vực V (XDTQ), Cảng Thọ Quang Luồng Đà Nẵng BÙI HỮU HIẾU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV vosa danang

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 ISTAR 36 VIET NAM 84.23 1801 3680 0 22/03/2023 05:010 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 5 (Tiên Sa 5) Luồng Đà Nẵng
2 UNION WIN PANAMA 103.63 6925 11053 7.5 22/03/2023 08:30 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b) Luồng Đà Nẵng HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV THU BỒN,TRƯỜNG GIANG Công ty cổ phần Tiếp Vận SME
3 QUANG HẢI 26 VIET NAM 79.8 1598 3061.3 0 22/03/2023 11:00 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà Luồng Đà Nẵng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN QUANG HẢI