cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 11/08/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 CUU LONG GAS495.502999CL15,18LHEURO DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
08:30 SKY HOPE7.50145.7111884HC36,44LHTAN VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:00 ATLANTIC OCEAN6.801136866HC43,54LHCHUA VECUA LOCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
10:00 PHUC HUNG6.601158300HC43,54LHCHUA VESAI GONCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
10:30 KARIYUSHI LEADER7.50179.9017212K1,HC36,1300KWLHTAN VUTHAILANDCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
10:30 SENNA 24.5099.904421689,699LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:30 TAN CANG PIONEER6.10118.026850SK,DV9LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
10:30 HAI SU 77.10129.588241HA17,19LHCANG 128CHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
10:30 HECAN6.9014512548HL699,TP2LHVIP GREEN PORTKOREACTY CO PHAN HANG HAI MACS
12:00 STAR FRONTIER814112254SK,STLHGREEN PORTCHINAVOSA HẢI PHÒNG.
12:00 LP HARMONY (SB)496.505585HC45,47LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY TNHH VTB LE PHAM
12:00 HC 4332563CTCHUA VEQUANG YENCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
12:30 WAN HAI 2669.10198.0423648K1,HC36,1455HPLHTAN VUCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
12:30 GREEN WAVE7.80172.0722389K1,HC34,1000KWLHTAN VUCHINACTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
12:30 CUU LONG 18 (SB)2.4025.50109CTCANG CAMQUANG NINHCTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG
12:30 BAOHANG5.50159.5917221689,699,TP3LHVIP GREEN PORTSAI GONCTY CPTM DUC THO
12:30 HAI FENG HAI KOU7.20145.1212628SK,DV9LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
12:30 PHUC THAI7.60129.528272689,BD2LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
16:00 MORNING VINAFCO8.50115.028721HC34,54LHCHUA VESAI GONCTY CP VTB VINAFCO
16:30 PHUONG NAM 88 (SB)6.8079.804572.50LHTLVCQUY NHONCTY TNHH HUNG NGHIEP PHUONG NAM
16:30 PADIAN 38.20161.8518197K1,34LHTAN VUCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
17:00 LOC NGUYEN 682.8079.973067VCTLVCCHINFONCTY TNHH TM&VTB LOC NGUYEN
18:00 GELBRAY EXPRESS6.40134.805488HC28,45LHCANG CA HA LONGSINGAPORECTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
18:30 CHANA BHUM7.50146.3013825HA17,18LHCANG 128HONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
20:00 TONG CHENG 7014.60112.807174HC45,47LHHOANG DIEUHONG KONGCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
11:30 OCEANUS 084.8096.513753689,699LHBEN GOTEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
13:30 GAS EMPEROR5.201054999CL15,18LHHON DAUEURO DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
14:30 RIO CADIZ12260.8955301TC99,A8,86LHHON DAUHICTHAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
15:30 GIA BAO 193.5069.931917VCTU LONGBEN LAMCONG TY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG THANH
17:30 AN PHU 166.7097.305645CL15,DX1LHHON DAUPETECCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
21:00 TIGER MAANSHAN6.5019226176.80HA35,DV9,STBDDINH VUDINH VUSITC VIETNAM

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
11:30 CHANA BHUM6.60146.3013825HA17,TP2LHTHAILANDCANG 128VNT LOGISTICS HAI PHONG
12:30 LADY VALENCIA5993942CL15,18LHCUA LOTHANG LONG GASCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
12:30 DKC 025.8091.904719HC28,46LHTHANH HOAVIET NHATCTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
13:30 BLUE OCEAN 02696.724936CL15,DX1LHNGHI SONK99CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
13:30 WARNOW BOATSWAIN8.50180.3721281K1,HC36,875KWLHSINGAPORETAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
14:30 HAI NAM 695.1079.503079.60LHSAI GONTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
15:30 NIMTOFTE MAERSK8.7017227550K1,HC36,1100KWLHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
15:30 JARU BHUM8.3017219949HA35,TP3,800KWLHTHAILANDNAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
16:30 MSC BEIJING12.90324.80105034.70A8,86,99LHSINGAPOREHICTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 VIET PHUC 18379.803897VCHAI DUONGTU LONGCTY TNHH HANG HAI VIET PHONG
17:30 GSL ROSSI9.53228.2045981.89HA35,DV6,DTLHMALAYSIANAM DINH VUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
17:30 PROMOTE8.20119.168673.10HA17,35LHSAI GONMPC PORTCTY CP HANG HAI VSICO
18:00 VINASHIP GOLD8.55136.4013245HC28,45LHDUNG QUATHOANG DIEUCTY CP VTB & DVHH NHAT PHAT
19:30 NUUK MAERSK7.8017227553K1,HC36,1100KWLHTHAILANDTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
19:30 VIET THUAN 11-026.50119.9010773.10HA17,19LHDUNG QUATCANG 128CTY TNHH VT VIET THUAN
19:30 PREMIER8.45143.8012473HA17,19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG HAI VSICO
20:00 VIET THUAN 215-067.40167.5021540.82DT,HC45LHDUNG QUATHOANG DIEUCTY TNHH VT VIET THUAN
21:30 VIMC PIONEER6120.849088HC34,36LHVUNG TAUTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
21:30 VIETSUN CONFIDENT7.101177781HA17,19LHSAI GONCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
23:30 TRUONG HAI STAR 24.8090.093200.75SK,DV9LHVUNG TAUDINH VUCTY TNHH VTB THILOGI

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
11:00 MT HANOI 073790LHDA NANGHAI DUONG
16:00 SANTA LOUKIA4.7017221965LHNOSCOF0
16:00 MANH THANG 69 (SB)5.3079.803449.90LHHAI DUONGLONG AN
17:00 THANH TRUNG 364.5074.502656LHCHINFONKY HA