cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/01/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:00 HAI DUONG 68 6 121 10976 HC44,46 LH HOANG DIEU BANGLADESH CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
00:30 NORDTIGER 7.60 169.85 23574 HP008,DV9,950KW LH VIP GREEN PORT CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
00:30 CONTSHIP FOX 6.20 147.87 13918.50 689,699 LH NAM DINH VU CHINA S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
02:00 TRUONG GIANG 168 (SB) 1.80 79.90 3091 LH HOANG DIEU NAM DINH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
02:30 ORA BHUM 7.30 121.90 8006 HA17,18 LH CANG 128 HONG KONG VNT LOGISTICS HAI PHONG
02:30 ARIES. 7.20 207.33 33937 HA35,DT,1100KW LH NAM DINH VU TAIWAN CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
04:30 MAERSK NACKA 7.80 171.95 31066 K1,36,1000KW LH TAN VU HONG KONG CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 FORTUNE NAVIGATOR 7.10 119.10 8649.20 HA17,19 LH CANG 128 CHINA S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
04:30 WAN HAI 162 8.30 159.59 17697 K1,36 LH TAN VU TAIWAN CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
06:00 TRUONG NGUYEN 08 (SB) 2.40 88.95 5256 HC46 VC HOANG DIEU HAI DUONG CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
06:00 MORNING VINAFCO 8.40 115.02 8721 HC44,45 LH CHUA VE DA NANG CTY CP VTB VINAFCO
06:00 TIEN PHONG 02 2.70 30.80 85 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
06:00 TIEN PHONG 03 2.70 30.80 85.10 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
06:00 GIA HUNG 68 (SB) 2.20 71.20 3382.90 VC HOANG DIEU HAI DUONG CTY CP VAN TAI DUC CUONG
06:30 BLUE OCEAN 02 4.50 96.72 4936 HC28,47 LH 19 - 9 THANH HOA CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
07:00 CAPE CITIUS 8.50 186 36640 TC86,62 LH HICT CHINA S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
08:30 HE JIN 8.50 168.37 22264 689,699,1088HP LH NAM HAI DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:30 TRONG TRUNG 189 3.60 83.90 3055.70 BD2 LH HAI LINH DUNG QUAT CTY CPTM DUC THO
10:00 STAR EXPLORER 8 141 12265.36 STAR,SKY LH GREEN PORT CHINA VOSA HẢI PHÒNG.
10:30 HAIAN VIEW 8.40 171.99 21440 HA35,17,760KW LH HAI AN DA NANG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
10:30 BRIGHT LAEM CHABANG 6.30 161.85 17852 HA17,35 LH PTSC DINH VU DA NANG DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
11:30 AIDEN II 4.30 89.30 3365 HC28,44 LH THUONG LY MALAYSIA CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
12:00 GUIQIN 63858 3.50 52 LH CANG CAM CHINA CTY TNHH THUY CHI
12:00 PACIFIC EXPRESS 8.40 128.53 11117 HA17,19 LH NAM HAI VUNG TAU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
13:00 BUNUN ACE 10.60 179.97 37744 LH LAN HA TAIWAN CTY TNHH LE PHAM
14:00 CONG MINH 18 2.80 78.60 3207 VC VIET NHAT BEN KIEN CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
14:00 DONGJIN AUBE 8.40 147 15219 SKY,STAR LH GREEN PORT CHINA CN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
16:30 JS JAGUAR 5.40 99.90 4980 689,699 LH EURO DINH VU THAILAND CTY TNHH DVHH DONG DUONG

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

10:30 DA TUONG 3.70 32 206 LH TAN VU HICT CTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
11:30 HAI HA 668 3.20 79 3115 FR BEN LAM DT PHA RUNG CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
13:30 DA TUONG 3.70 32 206 LH HICT TAN VU CTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
14:30 TAN CANG 28 3.50 28 139 LH DT NAM TRIEU HICT CTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
14:30 LADY FELIZ 4.80 96 3451 CL15,18 LH EURO DINH VU LACH HUYEN 2 CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 LADY FELIZ 5.40 96 3451 CL15,18 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
07:00 BUNUN ACE 10.60 179.97 37744 LH QUANG NINH LAN HA CTY TNHH LE PHAM
07:30 SITC QINZHOU 8.40 142 12813.82 HP008,DV9 LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
07:30 RUN SHENG 8.50 135.60 10935 HC34,36 LH HONG KONG TAN VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 JASTELLA 7.30 109.90 7947.70 CL18,DX1 LH CHINA DOAN XA CTY CPTM DUC THO
08:00 TRUONG NGUYEN 18 (SB) 5.80 91.80 4557 HC28,44 LH VUNG TAU CANG CA HA LONG CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:00 GIA BAO 36 (SB) 6.60 79.14 4065 LH DUNG QUAT CANG 128 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 HOANG DUNG 568 2.50 69.60 1900 LH QUY NHON TLVC CTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
09:30 VLADIVOSTOK 8.30 182.12 25915 DV9,STAR,689 LH DA NANG VIP GREEN PORT CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 NAKSKOV MAERSK 8.40 172 27639 SKY,HP008,1475HP LH MALAYSIA VIP GREEN PORT CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 JT GLORY 8.40 175.54 23465 HA35,TP2 LH CHINA NAM DINH VU CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
10:00 TIEN PHONG 02 2.70 30.80 85 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
10:00 PROMOTE 8.40 119.16 8673.10 HC34,45 LH SAI GON CHUA VE CTY CP HANG HAI VSICO
10:00 TIEN PHONG 03 2.70 30.80 85.10 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
12:00 SHUN JIE 39 3.90 99.33 3986 HC45,46 LH CHINA CHUA VE CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
12:30 UTE 8.40 294.12 66403 TC86,62,34 LH CHINA HICT HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
13:30 HAIAN PARK 7.30 144.83 12649 HA17,19 LH HONG KONG HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
13:30 BIENDONG NAVIGATOR 7.60 149.50 12400 HC34,36 LH SAI GON TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
14:00 STAR LINE 3.10 70.10 2500 LH THANH HOA GREEN PORT CTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET
15:30 IRIS 5.20 96 3200 689,699 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
17:30 OCEANUS 9 5.50 100 5054 CL15,18 LH DIEM DIEN EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
18:00 LP HARMONY (SB) 5.80 96.50 5585 HC44,28 LH DONG NAI HOANG DIEU CTY TNHH LE PHAM
19:30 GREAT DOLPHIN 6.70 115 7695 689,BD2 LH CHINA HAI LINH CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
19:30 BIEN DONG STAR 7.10 120.80 9108 HC34,36 LH VUNG TAU TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
23:30 TAN CANG PIONEER 6.30 118.02 6850 SKY,STAR LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

13:00 ITASCO 45 (SB) 2.70 79.86 4920 LH HUE TRUONG AN
09:00 HAI PHAT 18 (SB) 5.80 94.25 4998 LH QUANG NINH HAI DUONG
08:00 VTT 39 (SB) 4.70 79.80 3894 LH HUY VAN DUNG QUAT
07:00 SUN GOLD 3.80 185.74 45585 LH NOSCO F0
13:00 GIA THANH 36. 4 69.40 1939 LH QUY NHON HAI DUONG
08:00 TRUONG AN 08 (SB) 1.70 70.98 2189 FR HAI DUONG HOANG THACH
09:00 HOANG BAO 18 3 56 909 LH HAI DUONG THANH HOA
09:30 THANH BINH 05 (SB) 4.80 78.50 3162.10 LH BEN KIEN NGHI SON
19:00 GIA HUNG 168 (SB) 3.20 79.30 3200 LH NGHE AN TRUNG HAI
12:00 HOANG ANH 45 (SB) 2.40 75.45 3528 CT QUANG NINH HAI DUONG
15:00 ANH DUY 168-BIDV 4.50 70 1934 LH QUANG NAM HAI DUONG