cảng vụ Hồ Chí Minh

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 25/01/2022

Kế hoạch điều động tàu ngày 25/01/2022
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến VT Thời gian rời VT Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * HDB 401 SINGAPORE HDB401 19908 117.00 4.6 NIL BP-SR3 00:00 00:00 HUNG PHUC 1,HUNG PHUC 19 TU TUC SOAI RAP
2 * TRUC MINH 06 VIET NAM SG 9256 4400 31.20 3.4 NIL BP-SR3 00:00 00:00   TU TUC SOAI RAP
3 * VIETSUN FORTUNE VIET NAM 3WMB9 7990 117.00 7.0 CONTAINER 6500 K15C 00:00 00:00 KIM AN 02,KIM AN 08 VIETSUN SG-VT
4 * FUTURE PANAMA 3FSC7 25948 182.12 8.9 CONTAINER 7963 C.LAI 5 02:00 02:00 TAN CANG A1,TAN CANG A9 GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH SG-VT
5 * PHU QUOC 6 VIET NAM KG 57178 367 35.90 1.2 NIL CALTEX2 02:00 02:00   TU TUC SOAI RAP
6 * THANG LOI 126 VIET NAM 3WHM 4011 79.83 5.8 SAT THEP 3600 K4 03:00 03:00   TU TUC SG-VT
7 * VINAFCO 28 VIET NAM 3WTG 7040 112.50 6.8 CONTAINER 5600 K18 03:00 03:00 KIM AN 04,KIM AN 06 VINAFCO SAIGON SG-VT
8 * INCRES MARSHALL ISL V7A2788 23425 172.00 7.6 CONTAINER 3163 C.LAI 3 04:00 04:00 TAN CANG A2,TAN CANG A6 HLC SG-VT
9 * ARTOTINA MALTA 9HA3481 33715 208.30 11.2 CONTAINER 7083 BP7-CL 05:00 05:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
10 * LONG PHU 16 VIET NAM XVHU3 7786 112.37 7.0 XANG DAU 4651 APETRO 05:00 05:00 SEA CHAMPION,TIEN THANG CALM SEA CO., LTD SG-VT
11 * STARSHIP URSA MARSHALL ISL V7ZR2 23927 172.19 9.7 CONTAINER 11340 C.LAI 1 05:00 05:00 TAN CANG A3,TAN CANG A5 VITAMAS SG-VT
12 * TIEN THANG VIET NAM TIENTHANG 143 29.85 3.3 NIL SPCT 1 05:00 05:00   HAIVAN SHIP SOAI RAP
13 * HAIVANSHIP 06 VIET NAM HVS06 178 28.52 3.2 NIL SPCT 1 05:30 05:30   HAIVAN SHIP SOAI RAP
14 BUXMELODY LIBERIA A8SW4 38093 215.45 10.0 CONTAINER 10599 C.LAI 4 06:00 06:00 TAN CANG A1,TAN CANG A9 TAM CANG JSC SG-VT
15 TRUONG HAI STAR 2 VIET NAM 3WPZ 3201 90.09 5.7 CONTAINER 1176 V3 06:00 06:00 SOWATCO 28 TU TUC SG-VT
16 XIN HAI TONG 18 MARSHALL ISL V7RP9 57070 189.99 6.5 NIL SR-6A 07:00 12:30 THIÊN LỘC 01,HOANG LOC 01 WILHELMSEN SUNNYTRANS CO.,LTD SOAI RAP
17 WAN HAI 282 SINGAPORE 9VJM6 24116 182.83 9.6 CONTAINER 17041 C.LAI 5 10:30 10:30 TAN CANG A1,TAN CANG A9 CTL MARITIME SG-VT
18 MASAGANA TUVALU T2RZ5 13080 128.60 8.6 DAU T.VAT 11197 VC-SSV2 11:00 11:00 HOANG LOC 01,PHUONG NAM 05 MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD SG-VT
19 FORTUNE VIET NAM 3WIU7 13480 130.00 7.5 XI MANG 8615 H.PHUOC 16:00 16:00 SEA CHAMPION,TOAN THANG CALM SEA CO., LTD SOAI RAP
20 PHUONG NAM 98 VIET NAM HP 4368 4784 79.98 5.7 NIL SR-07 16:00 16:00   TU TUC SOAI RAP
21 NEWSUN GREEN VIET NAM 3WOY 6582 99.92 4.0 NIL B20NR 16:30 16:30 PHUONG NAM 03,PHUONG NAM 05 VTV SHIPPING J.S.C SG-VT
22 * INTERASIA VISION SINGAPORE 9V3220 23465 169.99 9.4 CONTAINER 12108 C.LAI 5 17:00 17:00 TAN CANG A2,TAN CANG A5 CTL MARITIME SG-VT
23 * PADIAN 4 PANAMA 3FKE8 18067 161.13 9.0 CONTAINER 6969 C.LAI 3 17:00 17:00 TAN CANG A3,TAN CANG 01 VIETFRACHT SG-VT
24 * QUANG MINH 29 VIET NAM XVXD 6829 103.17 4.2 NIL B.PM 3 17:00 17:00 PHU MY 02,PHU MY 04 QUANG MINH HCM SG-VT
25 * PROSPER MONGOLIA JVSW5 8716 119.16 8.3 CONTAINER 6941 K15C 17:30 17:30 KIM AN 02,KIM AN 08 VSICO JSC SG-VT
26 * PADIAN 3 PANAMA 3FQZ7 18197 161.86 8.8 CONTAINER 8191 NEO VT 18:00   TAN CANG A3,TAN CANG 01 TAM CANG JSC  
27 * SEA FORCE 2 VIET NAM XVFN7 98 25.19 4.0 NIL BP04-HAI VAN 19:00 19:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
28 * SITC GUANGDONG HONGKONG VRNQ6 21196 171.99 9.5 CONTAINER 1208 C.LAI 7 19:00 19:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
29 * CSE PROSPERITY EXPRESS PANAMA 3EES5 28440 169.26 5.8 NIL NEO VT 20:00   THANH CONG 68,THANG LOI 69 LONG THANH CO.LTD SG-VT
Kế hoạch tàu rời cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến rời SG Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * LONG HAI 01 VIET NAM HP 5918 4977 98.30 5.5 THAN 4039 BP11-THI VAI 00:30 VNL 03,VNL RUBY CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN GÒ GIA
2 * STELLAR WINDSOR PANAMA 3FAM3 21419 171.99 8.9 CONTAINER 1884 C.LAI 5 01:30 TAN CANG A3,TAN CANG A5 SAFI SG-VT
3 * SANTA LOUKIA MALTA 9HA3780 21477 172.00 9.5 CONTAINER 14688 BN_PH 2 02:00 TAN CANG A2,TAN CANG A3 TAM CANG JSC SG-VT
4 * SOL PROMISE PANAMA 3FHM 23845 182.52 9.0 CONTAINER 9438 C.LAI 7 03:00 TAN CANG A1,TAN CANG A9 VITAMAS SG-VT
5 * SITC MACAO HONGKONG VROF9 21355 171.99 8.6 CONTAINER 3659 C.LAI 4 04:00 TAN CANG A1,TAN CANG A3 SAFI SG-VT
6 * AULAC VISION VIET NAM 3WVT9 13034 128.60 5.0 NIL APETRO 05:00 SEA CHAMPION,TIEN THANG CTY CP AU LAC SOAI RAP
7 * HAIVANSHIP 06 VIET NAM HVS06 178 28.52 3.2 NIL CẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN 05:00   HAIVAN SHIP SOAI RAP
8 * NORTHERN VIVACITY PORTUGAL CQHA 37921 221.74 10.5 CONTAINER 11322 SP-ITCO2 05:00 THANH CONG 68,THANG LOI 69 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
9 * TIEN THANG VIET NAM TIENTHANG 143 29.85 3.3 NIL CẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN 05:00   HAIVAN SHIP SOAI RAP
10 PHUC HUNG VIET NAM 3WOE 8300 115.00 7.6 CONTAINER 6400 K15 06:00 KIM AN 02,KIM AN 08 GLS SHIPPING JSC SOAI RAP
11 WAN HAI 175 SINGAPORE 9V5783 22171 172.10 9.5 CONTAINER 7752 C.LAI 3 07:00 TAN CANG A2,TAN CANG A6 CTL MARITIME SG-VT
12 CRANE GAIA PANAMA 3FXX2 8838 114.76 6.5 NIL 1AESSO 08:00 PHU MY 02,PHU MY 04 VOSA SAIGON SOAI RAP
13 INTERASIA FORWARD SINGAPORE 9V9981 21980 171.99 8.1 CONTAINER 9263 C.LAI 1 08:00 TAN CANG A3,TAN CANG A5 CTL MARITIME SG-VT
14 YM CREDENTIAL LIBERIA D5WQ8 37435 209.75 10.0 CONTAINER 21789 C.LAI 5 09:00 TAN CANG A1,TAN CANG A9 VITAMAS SG-VT
15 HA LONG 08 VIET NAM QN 6386 3491 71.53 4.8 PHAN HHOC 3000 K10 10:00   CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN LUỒNG HH SÔNG DỪA
16 VIET HUNG 09 VIET NAM XVMI 3151 87.68 4.0 NIL PVOIL 1 10:00 HOANG LOC 02,HOANG LOC 03 SOUTHERN PETRO TRANS JSC SOAI RAP
17 PHU QUOC 6 VIET NAM KG 57178 367 35.90 2.3 XANG DAU 358 CALTEX2 11:00   TU TUC SOAI RAP
18 QUANG HẢI 16 VIET NAM 3WIB9 3229 78.63 5.1 SAT THEP 3026 CAU CANG SO 2 SG-HP 11:00   TU TUC SOAI RAP
19 BANGLAR AGRAJATRA BANGLADESH S2AI4 38867 185.00 8.0 NIL BP04-HAI VAN 12:30 SEA BEAR,SEA CHAMPION HAIVAN SHIP GÒ GIA
20 INDURO MARSHALL ISL V7A4404 23417 172.00 9.5 CONTAINER 1110 C.LAI 7 13:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
21 MACALLAN 12+ROCHET MALAYSIA 9WRZ4 11000 95.83 2.5 NIL TCHP 01 13:00 TAN CANG 08,CSG 98 AN BINH SHIPPING JSC SOAI RAP
22 SM JAKARTA LIBERIA D5OD9 21549 168.00 7.4 CONTAINER 2500 BN_PH 2 13:00 TAN CANG A2,TAN CANG A3 HAIANTS .,JSC SOAI RAP
23 DUONG DONG 09 VIET NAM SG 7735 960 54.40 2.5 XANG DAU 580 4AESSO 14:00   TU TUC SOAI RAP
24 PACIFIC 01 VIET NAM SG 8608 890 60.50 2.6 XANG DAU 800 CALTEX 14:00   TU TUC SOAI RAP
25 PHU LOC 02 VIET NAM SG 7967 1252 60.54 2.8 XANG DAU 1000 CALTEX2 14:00   TU TUC LUỒNG HH SÔNG DỪA
26 DONG BAC 22-09 VIET NAM QN 7850 22100 146.86 3.7 NIL SR-6A 14:30 HOANG LOC 01,THIÊN LỘC 01 GOLDEN SEA CO.LTD SOAI RAP
27 SKY SUNSHINE LIBERIA D5ST2 22507 172.07 9.5 CONTAINER 6740 SP-ITCO2 14:30 THANH CONG 68,THANG LOI 69 VITAMAS SG-VT
28 HAIAN BELL VIET NAM 3WIH7 16435 154.50 9.3 CONTAINER 8000 V2 16:00 SOWATCO 28,SOWATCO 30 MARINA HCM SG-VT
29 OCEAN STAR VIET NAM 3WJK 27000 174.00 5.8 NIL SOWATCO-ĐT2 16:00 THANH CONG 68,THANG LOI 69 I.T.C CORP SOAI RAP
30 * ALICA MONGOLIA JVRN7 2470 71.96 4.0 CONTAINER 822 TCHP 01 17:00   SAIGON SHIP SOAI RAP
31 * VIET THUAN 11-01 VIET NAM XVRG2 10808 119.90 3.7 NIL K12A 17:30 CSG 55,CSG 63 SUNRISE JSC SOAI RAP
32 * FUTURE PANAMA 3FSC7 25948 182.12 9.5 CONTAINER 17010 C.LAI 5 20:00 TAN CANG A1,TAN CANG A9 GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH SG-VT
33 * INCRES MARSHALL ISL V7A2788 23425 172.00 9.2 CONTAINER 9000 C.LAI 3 20:00 TAN CANG A2,TAN CANG A6 HLC SG-VT
34 * STARSHIP URSA MARSHALL ISL V7ZR2 23927 172.19 8.5 CONTAINER 2613 C.LAI 1 21:00 TAN CANG A3,TAN CANG A36 VITAMAS SG-VT
35 * WAN HAI 161 TAIWAN BLBB 17738 159.52 7.5 CONTAINER 3550 C.LAI 7 21:00 TAN CANG 01,TAN CANG A2 CTL MARITIME SOAI RAP
36 * SEA FORCE 2 VIET NAM XVFN7 98 25.19 4.0 NIL BP04-HAI VAN 21:30   HAIVAN SHIP GÒ GIA
37 * OCEAN GEMSTONE HONGKONG VRRY8 10932 110.67 6.2 THIET BI 1087 K16 22:00 HOANG LOC 02,HOANG LOC 03 INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD SOAI RAP
38 * VIETSUN FORTUNE VIET NAM 3WMB9 7990 117.00 7.1 CONTAINER 6500 K15C 22:00 KIM AN 02,KIM AN 08 VIETSUN SOAI RAP
39 * PULANG TALA PHILIPPINES DUJP 14998 130.94 8.6 GO 9200 SP-ITCO2 23:00 THANH CONG 68,THANG LOI 69 HIGH SEA CO., LTD SG-VT
Kế hoạch tàu di chuyển
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Từ Vị trí neo đậu Đến Giờ dời Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * INDURO MARSHALL ISL V7A4404 23417 172.00 9.8 CONTAINER 5843 NEO VT C.LAI 7 00:00 TAN CANG A3,TAN CANG A5 CTL MARITIME SG-VT
2 * SHENG JIE 9 SIERRA LEONE 9LU2447 9536 109.80 6.4 H.KHO KHAC 7018 NEO VT CẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN 01:00 TIEN THANG,HAIVANSHIP 06 HOYER TRANSPORT SOAI RAP
3 * PHU THANH VIET NAM HN 2030 18290 136.40 9.3 SAT THEP 16743 NEO VT K12 03:30 CSG 92,CSG 63 GOLDEN SEA CO.LTD SG-VT
4 * JIAN DA PANAMA 3EAP4 52677 188.50 10.0 SAT THEP 21345 BTL6/8 K12C 04:00 CSG 96,CSG 99,CSG 97,SOWATCO 36 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
5 ALICA MONGOLIA JVRN7 2470 71.96 3.6 NIL NB-12 TCHP 01 07:00   SAIGON SHIP SOAI RAP
6 DUONG DONG 09 VIET NAM SG 7735 960 54.40 1.5 NIL BO BANG 4AESSO 08:00   TU TUC SOAI RAP
7 PHU LOC 02 VIET NAM SG 7967 1252 60.54 2.0 NIL BO BANG CALTEX2 08:00   TU TUC SOAI RAP
8 STAR 02 - BLC VIET NAM 3WFL9 3233 78.60 2.8 NIL NEO VT BP8-THI VAI 08:30   TU TUC GÒ GIA
9 PACIFIC 01 VIET NAM SG 8608 890 60.50 1.2 NIL BO BANG CALTEX 09:00   TU TUC SOAI RAP
10 PACIFIC 18 VIET NAM 3WDG9 1112 57.60 3.2 NIL BO BANG CALTEX2 10:00   TU TUC SOAI RAP
11 WAN HAI 161 TAIWAN BLBB 17738 159.52 8.8 CONTAINER 6325 NEO VT C.LAI 7 10:30 TAN CANG 01,TAN CANG A2 CTL MARITIME SG-VT
12 B100 VIET NAM SG 8904 244 42.75 2.0 NIL TAN.T.2 K4 11:00 CSG 55,CSG 63 TU TUC SG-VT
13 POS HOCHIMINH PANAMA 3FKA6 23122 172.07 8.2 CONTAINER 4504 NEO VT BN_PH 2 11:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 GEMADEPT SG-VT
14 HAI LINH 03 VIET NAM XVVF9 39996 179.80 9.0 XANG DAU 20270 NEO VT 1AESSO 12:30 HAIVANSHIP 06,TIEN THANG CALM SEA CO., LTD SG-VT
15 * ARTOTINA MALTA 9HA3481 33715 208.30 11.2 CONTAINER 7083 BP7-CL C.LAI 5 21:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
16 * BUXMELODY LIBERIA A8SW4 38093 215.45 9.5 CONTAINER C.LAI 4 BP7-CL 21:00 TAN CANG A1,TAN CANG A9 TAM CANG JSC SG-VT