cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 26/11/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 WAN HAI 1028.3014411921HC34,36,1088HPLHTAN VUTAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
00:30 BLUE OCEAN 014.5096.724939.90CL15,18LHPETECNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
01:00 TIEN PHONG 032.5030.8085.10CTPTSC DINH VUQUANG YENCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
02:30 HAI HA 883.2079.812936LH19 - 9DUNG QUATCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
02:30 TRUONG HAI STAR 36132.608015689,699LHCANG 128CHU LAICTY TNHH VTB THILOGI
04:30 MAERSK KWANGYANG8.70185.9937581SK,ST,DV6,1220KWLHVIP GREEN PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 HF SPIRIT7.20161.8518002SK,ST,DV9LHDINH VUDA NANGSITC VIETNAM
06:00 NAM KHANH 996793922LHTU LONGCAN THOCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
06:30 NIMTOFTE MAERSK8.2017227550DT,HC36,1100KWLHTAN VUHONG KONGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:30 ANNIE GAS 094.80105.923688LHBEN GOTDUNG QUATCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
08:00 PHUC HUNG7.501158300HC43,54LHCHUA VESAI GONCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
08:30 APOLLO PACIFIC4.60101.982995.80TP2,3LHHAI LINHTHAI BINHCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
08:30 HOANG HA 162 (SB)2.4054.94763NTPETECNINH BINHCTY TNHH HOANG HA
09:00 WAN HAI 3018.60199.9030250A8,86LHHICTCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10:00 TRUNG HIEU 666-BLC5.5079.993220LHTU LONGCAN THOCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
10:30 VIET THUAN 11-024.10119.9010773.10HA17,18LHCANG 128DUNG QUATCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:30 PROSPER8.20119.168716.10HA17,19LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
10:30 AN KHANG 558 (SB)3.8079.233243.70LHHOANG DIEUSAI GONCTY TNHH MTV DICH VU VAN TAI VINH THANH
11:00 QUANG HAI 362.60793229VCVAT CACHHAI DUONGCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
16:00 BOHAI STAR6.30127.939143689,BD2LHNAM HAIHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 BLUE OCEAN 024.5096.724936CL15,18LH19 - 9NGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
16:30 VIETSUN HARMONY5.601177650HA17,19LHCANG 128CUA LOCTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
18:00 XIN HAI HE4.7099.907446HC44,46LHCANG CA HA LONGCHU LAICN CTY CP VIET LONG
20:00 VIEN DONG 684105.738170.40HC44,46LHHOANG DIEUHA TINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
20:30 SAI GON SKY4.701187119HA17,18LHEURO DINH VUNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
20:30 SITC DANANG6.30161.8518078DV9,SKLHDINH VUCHINASITC VIETNAM

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
01:30 APOLLO PACIFIC4.60101.982995.80TP2,3BDEURO DINH VUHAI LINHCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
03:00 HOANG HA 162 (SB)1.5054.94763BDBACH DANGPETECCTY TNHH HOANG HA
04:30 ANNIE GAS 094.80105.923688TP2,CL18LHEURO DINH VUBEN GOTCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
14:30 VIPMACO (SB)2.60794406VCTLVCTU LONGCTY TNHH HANG HAI VIET PHONG

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 HAI NAM 665793019LHDUNG QUATTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
02:00 MORNING VINAFCO7.90115.028721HC43,54LHSAI GONCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
02:30 WAN HAI 3018199.9030250TC86,A8LHVUNG TAUHICTCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
03:30 BLUE OCEAN 02696.724936CL15,DX1LHNGHI SON19 - 9CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
03:30 VIETSUN HARMONY6.801177650HA17,19LHSAI GONCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
05:30 SAI GON SKY6.101187119HA17,19LHNGHI SONEURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
05:30 WOOJIN FRANK8.3012412099689,699LHTAIWANEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:30 HAIAN TIME7.60161.8518055HA19,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
05:30 GREEN CELESTE9.20171.9822217DV6,9,970KWLHMALAYSIAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:00 TIEN PHONG 032.7030.8085.10CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
07:30 UNI-PRUDENT8.10181.7619308.85HA35,699,970KWLHTAIWANVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:30 CAPE FLORES8.9015516393HA17,35LHMALAYSIANAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
07:30 YM INAUGURATION8.70172.7022027699,HA35,800KWLHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
07:30 SITC DANANG7.60161.8518078SK,DV6LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
07:30 SKY VICTORIA8.40144.8312180HC34,36LHHONG KONGTAN VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
07:30 MAERSK NESNA8171.9328697K1,HC36,937KWLHTHAILANDTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:00 TIAN EN 66.10109.907855HC44,46LHCHINAHOANG DIEUCTY TNHH DVVTHH THIEN Y
08:30 DKC 025.8091.904719HC28,47LHNGHI SONVIET NHATCTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
09:00 HIEP HUNG 894.2079.803148.20LHLONG ANTU LONGCTY TNHH VTB HUNG PHUC
09:00 TRUNG HUY 5884.8079.803153LHPHU MYVAT CACHCTY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG HUY
09:30 VT THANH CONG 168 (SB)579.233270LHCAM RANHDONG HAICTY TNHH VTB DUY VINH
10:00 TASCO NIRAND6.30104.224481CL15,DX1LHCHINADOAN XACTY CPTM DUC THO
14:30 XIN SHAN TOU12263.2352157A8,86,99LHCHINAHICTCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
16:30 MSC PETRA9.10299.9580238A8,86,99LHCHINAHICTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
21:30 LADY VALENCIA5.20993942CL15,18LHDUNG QUATEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
23:30 VINASHIN EXPRESS 017.3018423321HA35,699LHSAI GONNAM DINH VUCTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG MAI VAN SON
23:30 MINH ANH 01679.913826.80LHCHINANAM DINH VUCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
09:00 HIEP HUNG 953.5078.633230LHDONG NAIHAI DUONG
09:00 TIEN DAT 19-BLC4.5079.903221LHVUNG TAUHAI DUONG
13:00 HUU NGHI 024.2079.993239LHLONG BINHHAI DUONG
08:30 AN HUNG 88 (SB)6.3079.905247LHVUNG TAUHAI DUONG
01:00 PRT HOPE4.80189.900LHF0NM NOSCO
09:00 THANG LOI 09-ALCI.2.50793098CTTHANH HOAGIA MINH
11:00 MINH KHANH 79 (SB)289.754152LHTHANH HOAGIA MINH
23:00 HOANG PHUONG STAR3.8093.274334LHHAI DUONGCAM PHA
06:00 TRUONG AN 125 (SB)6.1086.485196LHTRUONG ANNGHE AN
08:00 HONG GAI2.50250CTHAI DUONGQUANG NINH
05:00 VTT 37 (SB)5.5078.703298LHGIA DUCTHANH HOA
13:00 VIET THUAN 35 (SB)268.301851CTHUEDA BAC
19:00 THANH BINH 18 (SB)2.2069.702272LHNGHI SONHAI DUONG