Cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 02/04/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 00:30 KYOTO TOWER 9,1 172 21.975 HA35,17,CL15,970KW LH VIP GREEN PORT TAIWAN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
2 00:30 YM INAUGURATION 9,3 172,7 22.027 699,PW LH NAM HAI DINH VU HONG KONG CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
3 02:00 PHUC HUNG 7,7 115 8.158 HC43,34 LH CHUA VE SAI GON CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
4 02:30 SITC OSAKA 7,5 141 11.913 ST,DV9 LH DINH VU CHINA SITC VIETNAM
5 02:30 ANNIE GAS 09 4,8 105,9 3.688 TP2,3 LH EURO DINH VU CHINA CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
6 03:00 GREAT DOLPHIN 5 115 7.695 LH BEN GOT CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
7 04:30 NEW VISION 7,6 184 23.399 DV9,HP006 LH MPC PORT SAI GON CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG MAI VAN SON
8 04:30 MAERSK SIHANOUKVILLE 8,2 185,9 37.621 ST,SK,DV6 LH VIP GREEN PORT DA NANG CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
9 06:00 VINAFCO 28 6,8 112,5 7.040 HC43,54 LH CHUA VE SAI GON CTY CP VTB VINAFCO
10 06:30 AN PHU 16 4,7 97,3 5.645 HA17,699 LH EURO DINH VU NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
11 12:30 PEGASUS TERA 7,3 140,1 12.217 HA19,35 LH HAI AN CHINA VOSA HẢI PHÒNG.
12 16:30 SH MARIA 5,8 116 6.702 689,699 LH EURO DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
13 18:30 YM HORIZON 6,9 168,8 19.104 699,PW LH NAM HAI DINH VU DA NANG CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
14 18:30 SITC PINGHE 6,9 146,5 13.063 689,BD2 LH TAN CANG 189 CHINA SITC VIETNAM
15 18:30 YANGTZE TRADER 7,8 147,9 13.243 HC36,44 LH TAN VU CHINA CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16 19:00 NGOC LAN 19 2,6 79,9 3.184 VC TIEN MANH CHINFON CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
17 19:00 BLUE OCEAN 02 4,5 96,7 4.936 HC28,46 LH VIET NHAT NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
18 20:00 HORIZON 9 5,5 120 13.268 HC43,54 LH CHUA VE SAI GON CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
19 22:30 VIETSUN DYNAMIC 6 117 7.928 HA17,18 LH CANG 128 CUA LO CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
20 22:30 PROGRESS 8,8 145 12.550 HA17,19 LH PTSC DINH VU SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
21 22:30 TRONG TRUNG 189 3,7 83,9 3.056 BD2 LH 19 - 9 DUNG QUAT CTY CPTM DUC THO
22 22:30 GUANGZHOU HIGHWAY 7,9 180 15.301 DT,HC36 LH TAN VU SAI GON CTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
23 22:30 INGENUITY 8,2 172 21.768 HA17,PW,800KW LH MPC PORT SAI GON CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 04:00 XIN HAI JIA 8,7 190 40.991 K1,45 LH HA LONG HOANG DIEU CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
2 07:00 LP HARMONY (SB) 3,5 96,5 5.585 HC34,47 SC CHUA VE HOANG DIEU CTY TNHH VTB LE PHAM
3 10:00 VUONG DAT 56 (SB) 1,8 47,3 598 BD BACH DANG NAM DINH VU CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
4 16:30 HAI LINH 19 (SB) 3 79,7 3.663 VC HAI LINH BEN LAM CTY TNHH HAI LINH
5 17:00 3B DESTINY 7,2 109,9 7.645 689,DX1 LH DOAN XA HON DAU CTY CPTM DUC THO

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 YM HORIZON 8,6 168,8 19.104 PW,699 LH HONG KONG NAM HAI DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
2 01:30 STARSHIP LEO 8,2 172,1 23.927 DV6,DV9 LH HONG KONG VIP GREEN PORT VOSA HẢI PHÒNG.
3 01:30 SOUL OF LUCK 9 168,1 21.519 DT,HC44 LH SINGAPORE TAN VU HOI AN COMPANY LTD
4 01:30 VAST OCEAN 6,8 114,6 4.663 HA17,CL15 LH HONG KONG DAP CTY CPTM DUC THO
5 03:30 SH MARIA 6,9 116 6.702 HA17,18 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
6 03:30 REN JIAN 5 8,6 182,8 24.166 699,PW LH HONG KONG NAM DINH VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
7 05:30 VIET THUAN 215-06 7 167,5 14.541 HA19,PW LH DUNG QUAT CANG 128 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
8 05:30 TRONG TRUNG 189 5,1 83,9 3.056 689 LH THANH HOA 19 - 9 CTY CPTM DUC THO
9 06:00 HOANG TUAN 88 6,3 91,9 5.223 CL15,18 LH INDONESIA TRANSVINA CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10 07:30 GAS EMPEROR 5,8 105 4.999 TP2,3 LH DUNG QUAT EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
11 08:30 MAERSK COPENHAGEN 11,2 249,1 68.898 TC99,86 LH CHINA HICT HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
12 09:30 MILD SONATA 8 147,9 13.238 HA17,35 LH HONG KONG NAM DINH VU CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
13 09:30 PACIFIC EXPRESS 7,8 128,5 11.117 HA18,699 LH SAI GON NAM DINH VU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14 09:30 VIETSUN DYNAMIC 7 117 7.928 HA19,689 LH SAI GON CANG 128 CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
15 10:00 PRAIRIAL 4,5 93,5 2.900 HC34,54 LH TO ORDER CHUA VE PROSHIPSER JSC
16 12:30 GAS EVOLUZIONE 4,9 94 2.981 CL15,18 LH THAI BINH THANG LONG GAS CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
17 14:30 HAI AN 68 (SB) 7 79,3 4.714 LH VUNG TAU CHUA VE CTY TNHH VAN TAI VA THUONG MAI HAI AN
18 16:00 KAI JIE 5,5 119,8 7.806 689,DX1 LH CHINA NAM HAI CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
19 18:00 DERYOUNG SUNBRIGHT 6,7 117 11.239 HC45,47 LH PHILIPPINES HOANG DIEU VOSA HẢI PHÒNG.
20 20:00 MINH TAN 36 (SB) 5 72 3.640 LH THANH HOA CANG CAM CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
21 22:30 RHONE MAERSK 9,9 249,1 69.735 TC99,86,1500KW LH CHINA HICT HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
22 22:30 HAI NAM 69 5,1 79,5 3.080 LH DUNG QUAT THUONG LY CTY TNHH HAI NAM
23 22:30 DKC 02 5,8 91,9 4.719 HC28,46 LH THANH HOA VIET NHAT CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
24 23:30 TAN CANG PIONEER 7,8 118 6.850 689,BD2 LH SAI GON CANG 128 CN CTY CP VTB TAN CANG

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến
1 02:00 BINH MINH 39 (SB) 5,5 87,5 4.713 LH DIEN CONG THANH HOA
2 07:00 THINH LONG 09 (SB) 3,5 64,9 1.962 LH HOANG THACH QUY NHON
3 08:30 THANH THANG 189 2,5 69,9 1.970 LH HAI DUONG QUANG NINH
4 09:00 THANH BINH 18 (SB) 2 69,7 2.272 LH DA NANG CHINFON
5 09:00 TRAN GIA 09 2,5 69,9 1.951 LH DA NANG HAI DUONG
6 09:00 HAI DUONG 27 3,2 70 1.942 LH VUNG TAU HAI DUONG
7 16:00 TRUONG AN 126 (SB) 2,8 95,2 5.687 LH QUANG NGAI TRUONG AN
8 17:00 TIEN THINH 09 (SB) 3,6 67,1 1.772 LH QUANG BINH HAI DUONG
9 17:00 VT THANH CONG 168 (SB) 4 79,2 3.270 LH PHU MY HAI DUONG
10 18:00 HOA PHUONG DO 2,9 52,4 174 LH BACH LONG VI CANG 128
11 19:00 HOANG ANH 88 (SB) 4,8 78,6 4.238 LH VUNG TAU HAI DUONG