cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/09/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 PROMOTE7.80119.168673.10HA17,18LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
02:00 VIET THUAN 1684.50136.2017048HC44,45LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY TNHH VT VIET THUAN
05:00 HOANG PHUONG VIGOR4.2089.564103CL15LHVAT CACHCHINACTY TNHH HANG HAI HOANG PHUONG
05:00 NGOC LAN 18 (SB)2.4079.864420.90LHTIEN MANHNGHI SONCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
06:30 VIET HUNG 093.5087.703151.30CL15LHEURO DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
09:00 THANH DAT 128 (SB)2.4068.803162VCVIET NHATHAI DUONGCTY TNHH VAN TAI THUONG MAI THANH LUAN
10:30 CAPE FLORES7.3015516393HA35,17LHNAM HAI DINH VUSINGAPORECTY CP CANG NAM HAI DINH VU
14:30 HAIAN TIME9161.8518055HA35,TP2LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 TANJA KOSAN5.30106.985955689,BD2LHDAPLACH HUYEN 2CTY CPTM DUC THO
06:30 HAI PHUONG 6193.6091.945170HC28,47SCBACH DANGLE QUOCCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
07:30 OCEANUS 084.5096.513753689,699LHBEN GOTEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
04:00 BIENDONG FREIGHTER6.50124.817082BD2,DX1LHDA NANGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 BAO HONG 95.60110.306562.20HC44,46LHJAPANHOANG DIEUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
07:00 NAM KHANH 6682.5078.604076VCHAI DUONGDAPCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
09:00 THINH LONG 255.2078.633256LHAN GIANGNAM NINHCTY TNHH TM HIEU MINH
09:00 THANH TRUNG 363.6074.502656LHKY HATU LONGCTY TNHH VT THANH TRUNG
09:00 QUANG HAI 264.3079.803061.30LHLONG ANTIEN MANHCTY TNHH VAN TAI QUANG HAI
10:30 HAI AN 18 (SB)3.2079.603266LHLONG ANHOANG DIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
12:00 STAR EXPLORER8.1014112265.36SK,STLHHONG KONGGREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
12:30 INTERASIA CATALYST11.30261.7050595TC99,86,A8LHSINGAPOREHICTCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
13:30 SITC MOJI7.80143.2012738SK,DV9LHHONG KONGDINH VUSITC VIETNAM
13:30 JOSCO SHINE8.70171.9924558TP2,699,1000KWLHCHINAMPC PORTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
14:30 LONG PHU 084.5076.821663LHSAI GONTHUONG LYCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
15:15 UNI-ASSENT8.6016515511DV9,ST,970KWLHTAIWANVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
15:30 PACIFIC EXPRESS8.10128.5311117HA17,19LHSAI GONNAM DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
15:30 SAN LORENZO8.9017221454DT,34,800KWLHSINGAPORETAN VUCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
15:30 SOUL OF LUCK8.50168.0521519K1,43LHSINGAPORETAN VUHOI AN COMPANY LTD
15:45 GREEN CELESTE8.60171.9822217SK,DV6,HA17,970KWLHMALAYSIAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
16:00 VINAFCO 267121.357225HC34,54LHDA NANGCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
16:00 LUCKY WISDOM6.9097.776951HC44,46LHJAPANCANG CA HA LONGCN CTY CP VIET LONG
17:30 MSC NIMISHA III8.80222.1839187HA35,A8,DTLHHONG KONGNAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
15:00 HOA PHUONG DO2.9052.35174LHBACH LONG VICANG 128
16:00 HOA PHUONG DO..2.9052.35174LHCANG 128CSB